Hopeaharju-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Henkilöstö

Hopeaharjun Palvelukodissa on moniammatillinen henkilöstörakenne, jota jokainen täydentää omalla erityisosaamisellaan. Vakinaisen henkilöstön lisäksi toiminnassa on mukana määräaikaisia työntekijöitä ympäri vuoden. Hopeaharjun Palvelukodissa voi opiskella ammattiin oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita on palvelukodissa työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Henkilöstöömme kuuluu:

  • sairaanhoitajia
  • geronomi
  • sosionomi
  • lähihoitajia
  • kodinhoitaja
  • suurtalousesimies

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella.