SofiaKylä-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

 

Tekstin koko

A- | A+

Henkilöstö

Sofiantähden toiminnan perusedellytys on ammattitaitoinen ja osaava johto sekä henkilöstö. Huomio kiinnitetään henkilöstön motivoimiseen, perehdyttämiseen, vastuuttamiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Henkilökunnan työnkuvaan kuuluvat kaikki Sofiantähden työtehtävät. Henkilöstön kesken pyritään avoimuuteen, yhteistyökykyyn, toisten työn arvostamiseen ja kannustamiseen.

Sofiantähdessä on moniammatillinen henkilökuntarakenne, jota jokainen täydentää omalla erityisosaamisellaan. Henkilökuntarakenne on aluehallintoviranomaisten vaatimusten mukainen. Vakituinen henkilökunta koostuu toimitusjohtajan lisäksi vastaavasta hoitajasta, sairaanhoitajasta, fysioterapeutista, sosiaaliohjaajasta sekä lähihoitajista.

 

Tutustu Sofiakylä rekrytointi -videoon.