Havukoti-logo rgb 77x212 for-web - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

palvelut-ikaantyville

 

 

Hoivaa ja huolenpitoa

Havukodissa tarjoamme tehostettua ympärivuorokautista hoivaa. Meillä on sinulle koti pitkäaikaiseen asumiseen. Toimintamme tukee asiakkaiden mahdollisimman omatoimista elämää ja noudatamme hoitotyössä kuntouttavaa työotetta. Läsnäolo ja kuuntelu kuuluvat myös osana hoitotyöhön. Turvallinen yhteisö vapauttaa voimia oman näköiseen elämään.

Tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta, emme tee asioita heidän puolestaan joihin he itse pystyvät, vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Asiakkaan elämän aikana suurin osa hänen tarvitsemistaan palveluista sijoittuu elämänkaaren loppupäähän. Kodinomaisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat turvallisuustekijöitä. Jokaisen ikääntyneen kohdalla hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja sitä arvioidaan tarvittaessa ja puolivuosittain.